Duelighedsbevis (Den teoretiske del)

Varighed: 60 lektioner  à 45 minutter, fordelt på 20 onsdags-aftener à 3 lektioner (2,25 time)

Opstart: f. eks uge 42, onsdag kl. 19.00

Eksamen: ca. uge 15

Minimum 8 deltagere skal deltage for at kurset kan blive til noget

Omkostninger for elever:      

Bøger etc.:
Duelighedsbogen, Kort 100, Afmærkninger i DK farvande, Søvejsregler, Kort 1 (symboler og forkortelser), Kurslineal, Opgavebog. Ca. kr. 1050          Eksamensgebyr:  Kr. 110.
Bevis : kr.  40.-

Opfølgning: Mulighed for praktisk del i klubbens båd, når denne er søsat.