Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævningen udsendes fra NETS i disse dage med betalingsdato den 1. februar. Uheldigvis har jeg ikke været så heldig med formuleringen. Der står ikke hvad betalingen dækker og at det er en kontingentopkrævning. I kan imidlertid roligt betale den. Pengene registreres ved indbetaleridentifikationen på girokortet. Brug netbank - det er det billigste. Husk at vi vedtog kontingentforhøjelser ved den sidste generalforsamling. Desuden vedtog vi at gøre overgangen til pensionistkontingent automatisk ved 70 år.

Husk at tilmelde betalingen til NETS.

Per Kristiansen

Sejlsportsligaen

Hej friske sejlere.
Vi mangler nogle, unge friske sejlere til at repræsentere Helsingør Sejlklub i den danske J70 liga. Vi er igen i år tilmeldt med et hold, og det kunne være sjovt, hvis der var nogle flere deltagere således at man skal kvalificere sig. Da Helsingør Sejlklub nu er i besiddelse af et par sportsbåde er der rig mulighed for at træne/lege med henblik på en plads på ligaholdet.
Hvis ovenstående har din interesse er du velkommen til at rette henvendelse til Mikael Lohmann for at høre nærmere.

Nye Joller til klubben

Ved den ekstraordinære generalforsamling besluttedes at købe 2 J-80'ere. Den ene er modtaget og kan ses på jollepladsen. Den anden forventes til havnen den 5. februar. I den kommende tid skal vi drøfte hvorledes brugen af disse både kan organiseres. Hvem vil og kan sejle i dem, hvad skal det koste, hvordan med tidsbestilling.

Jul og Nytår nærmer sig.

Klubhuset og Cafeen er åben juleaften fra kl. 11 - 13, hvor vi mødes for at ønske hinanden glædelig jul.

Nyårsaften er der Nytårskur, hvor baren holder åben fra kl. 11 - 14.
Kl 12. starter afdelingsformændene med at slå på klokken og fortælle lidt om hvad der er sket i året der gik.

 

Julemanden kommer til Klubhuset i år igen

Juletræ i HAS

Søndag d. 13. december 2015, kl. 15.00

Vi skal klippe og klistre julepynt, så juletræet der lige er ankommet til klubben kan blive pyntet.

Husk saks og limstik.

Der vil være æbleskiver og gløgg at købe i baren

Ole Elleskov fortæller om sommersejlads i Middelhavet

Onsdag den 25. november kl. 19.00 vil Ole Elleskov berette om sin sommersejlads i Middelhavet.

Ole har sejlet mange år i Middelhavet og kan fortælle om bådleje, havne, vejr og vind samt om de konkrete sejladser.

Mød talrigt op – der er ikke tilmelding, men cafeen er åben.

Nyhedsbrev november 2015

For år tilbage solgte kommunen Tretorn grunden til private investorer, som har planer om at bygge boliger her. En konsekvens heraf, er at vore venner i Kajakblubben Krogen skal have et andet klubhus.For at løse dette problem, har vor havnechef Benny Carlsen længe haft en ide om at løsningen kunne være et fælles maritimt center på lystbådehavnen. Kajakklubben kunne overtage overetagen på vort jollehus, og  f.eks lade stueetagen blive til fælles med kønsafskilte omklædnings- og baderum for både kajak- og jolle- og sportsbådsejlere.

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag d. 26/11 2015 Kl. 19.00
Klubhuset, Strandpromenaden 6, Helsingør.
 
Dagsorden:

Standernedtagning på lørdag d. 24. oktober

Hermed inviteres til standernedtagning lørdag den 24. oktober kl. 13.00, hvor Motorbådsklubben står for arrangementet.

Der vil være tale ved flagmasten og efterfølgende kaffe og kringle i klubhuset, eller en øl/vand.

 

Klubmesterskabet 2015

Lørdag d. 26. september afholdt sejlklubben årets klubmesterskab for kølbåde.
Banen var udlagt ud for Nordhavnen som en op og ned bane med afledermærke, banen skulle sejles igennem 2 gange. En distance på 2,5sm.
Der blev ialt sejlet 5 sejladser, så sejlerne var godt lange i armene, da de kom tilbage i klubhuset.
Klubmestre blev "Moster" en Albin Express f'ørt af Ulf Brandt.

Sider

Subscribe to Helsingør Sejlklub  RSS